De Algemene Doven Vereniging Twente (afgekort ADVT) is het oudste doven vereniging van het Oosten en houden wij een bijeenkomst in Enschede Zuid.

De bijeenkomst van ADVT op eerste (1e) zaterdag van de maand, aanvang om 19.00 uur tot met 24.00 uur in het Clubhuis van MVT aan de Beltrumbrink 52a te Enschede.

ADVT organiseert op een bijeenkomst met alle doven en SH uit Enschede e.o. om elkaar te activiteiten en creativiteitten, zoals een spelletjes doen en over hun hobby, verzamelen en knutselen.

Toegang is gratis.

 

Er worden binnenkort verwijderd domeinnaam van WWW.ALGEMENEDOVENVERENIGINGTWENTE.NL

 

Het wordt nieuwe ADVT website URL van  

WWW.DOVEN.CLUB/ADVT

 

In maart 2024 worden domeinnaam opgeheven.

www.algemenedovenverenigingtwente.nl